Д-р Петър Грибнев: Националният противораков план и онкологичните пациенти са приоритет на Министерството на здравеопазването

Последна промяна на 04 април 2022 в 22:14 77 0

Приоритетите и основните стъпки пред въвеждането на Националния противораков план в страната бяха във фокуса на дискусия в рамките на втория ден на Националната конференция по онкология: “Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система”. Организатор на форума е Българско онкологично научно дружество (БОНД).

Преди началото на дискусията експозе по темата представи д-р Петър Грибнев, зам.-министър на здравеопазването. „Поставили сме изграждането и въвеждането на Национален противораков план сред водещите инициативи на Министерство на здравеопазването. Считаме, че онкоболните в България трябва да бъдат приоритет на Министерството“, каза д-р Грибнев.

Освен основните 4 приоритета на Националния противораков план, свързани с неговите стълбове, като допълнителни необходими промени се очертаха преструктурирането на онкологичното здравеопазване, апаратурното и квалификационно обезпечаване на онкологичните лечебни заведения – бивши диспансери, които сега са пререгистрирани като комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания.

Уточнена бе ролята на БОНД като бъдещ генератор на тези промени в структурата, обезпечаването и важни инициативи, свързани с обучението по онкология и възвръщането на екипния подход, тъй като към момента науката е разкъсана и той често е само формален.

Особено внимание бе обърнато на иновативната диагностика и необходимостта от специалисти по патология, нуклеарна медицина и някои други базови специалности, тъй като без иновативна диагностика не би могло да се провежда адекватна иновативна терапия.

Голямо внимание се отдели на необходимостта от съвременни методи на хирургично лечение и провеждането му по световните правила в рамките на мултидисциплинарен екип.

Очаква се от БОНД и създаване на унифицирана учебна програма по медицинска онкология, която да се прилага във всички висши медицински училища на ниво, което да отговаря на европейските изисквания.

Обсъдиха се и моделите на достъп до съвременно лекарствено лечение и спецификата в реимбурсните механизми, за което особено полезна бе презентацията на г-н Деян Денев, изпълнителен директор на АРФАРМ.

Вторият ден от конференцията премина основно под егидата на биологичните терапии и диагностика в онкологията, както и преодоляването на нежеланите реакции при лечение с тях. Водещи специалисти от страната споделиха не само най-новите факти от световния опит, но и задълбочено представиха данни от собствения клиничен опит в страната. Това даде възможност да се уеднаквят позициите и да се търсят начини за преодоляване на тези нежелани реакции в екип така, както в екип се назначава и лечението.
Бяха разгледани конкретни случаи на роботизирана хирургия и представени записи от операции на болни с рак на простатата и бъбрека, които демонстрираха огромните предимства на метода, позволяващи болният да бъде минимално травматично лекуван с максимална прецизност, бързо възстановяване и връщане към обичайния начин на живот.

Конференцията е първото събитие от годишната научна програма на БОНД, чиято цел освен да запознае българските медицински специалисти с последните достижения в областта на научната и клинична онкология, е и да развие и подпомогне разработването на Националния противораков план.