Д-р Веселин Даскалов: макулната дегенерация зачести със застаряването на населението

От 1 април иновативните терапии за влажна макулна дегенерация и диабетен макулен едем са безплатни за пациентите в България
Болест : макулната дегенерация

Последна промяна на 02 юли 2020 в 22:30 937 0

Продължава информационната кампания „Зрението е всичко. Прегледай се!”, която стартира през ноември 2019 г. по инициатива на онлайн платформата „Портал на пациента” и Байер България. В кампанията известни български офталмолози споделят своя опит и дават надеждна информация за патологията на зрението, за неговата превенция и лечение. Един от тези специалисти е офталмологът – хирург д-р Веселин Даскалов, който консултира и оперира пациенти в Медицински център „Пентаграм 2012” и Очна клиника „Пентаграм” в София.

- Д-р Даскалов, кои са най-честите очни заболявания на третата възраст?

- По критериите на СЗО третата възраст настъпва след 65 години. В тази възрастова група на първо място по честота се среща катарактата (очното перде), на второ място е глаукомата, а след това са макулната дегенерация, диабетната ретинопатия и възпалителните заболявания на очите. Катарактата е основна причина за слепота в световен мащаб. В развитите страни обаче основната причина за слепота е дегенерация на макулата.

- Възможно ли е да не се стига до загуба на зрение при катаракта? Как е решен този проблем?

- Няма консервативна терапия с капки, които да стопяват катарактата. Но проблемът с лечението на катарактата е дефинитивно решен, тъй като има достатъчно апаратура и специалисти, които оперират катаракта. Катарактата представлява помътняване на лещата. При операцията се премахва човешката леща, като се запазва капсулата й, и се имплантира нова вътреочна леща. За пациентите проблемът е чисто финансов. За щастие и службите за социално подпомагане към общините, а понякога спонсори и различни фондации финансират лечението. Операциите на катаракта в България в момента са 40 000 на година, което означава 6000 операции на 1 милион души население, което ни поставя на челно място в Европа.

- Обяснете какво представлява макулната дегенерация и има ли лечение?

- Макулната дегенерация стана проблем във връзка със застаряването на населението. Тя е генетично обусловено заболяване, чийто ген се проявява след 65-годишна възраст. Макар, че в редки случаи макулната дегенерация настъпва и преди тази възраст.

Средната продължителност на живота се увеличи над 75 години и макулната дегенерация се среща по- често, особено сред интелектуалците. Няма единна теория за етиологията на заболяването. Предположенията са: нездравословен начин на живот или влияние на синята светлина, на слънчевите лъчи, които проникват дълбоко в очното дъно и го увреждат. Макулната дегенерация има две форми – влажна и суха. По-честа е сухата форма, при която настъпва атрофия на външният слой на ретината, в който са потопени светлочувствителните клетки. Симптом за това е, че не можем да четем ситния шрифт и виждаме сиво-черно петно пред очите си. Не губим ориентация в пространството само защото се запазва периферното ни зрение. Пациентите са най-често хора на интелектуалния труд, които много страдат, защото вече не могат да четат. Засега няма адекватно лечение на сухата форма на макулна дегенерация. Вървят клинични изпитвания на лечение със стволови клетки с идеята те да регенерират пингментния епител. Засега лечението е само с лутеин съдържащи хранителни добавки, съдоукрепващи добавки, флавоноиди, антиоксиданти и др., за стимулиране на регенеративните процеси в макулата.

Що се отнася до лечението на по тежката форма – влажната форма на макулна дегенерация, нещата напреднаха много. При влажната макулна дегенерация проблемът е в неоваскуларна мембрана от новообразувани патологични кръвоносни съдове. Те лесно кървят, реагират на повишено кръвно налягане, на други физиологични процеси и при стрес. Затова промените настъпват драматично. Пациентите споделят, че само за 1 – 2 дни ослепяват, загубват централното си зрение. Когато тези съдове пробият пигментния епител, имаме класическа форма на неоваскуларна мембрана, а под пигментния епител – имаме окултна форма. Класическата форма по-лесно се повлиява от лечение с анти-VЕGF препарати. Окултната форма също се повлиява от тези интравитрални инжекции, макар и по-бавно. Анти-VЕGF медикаментите всъщност съдържат антивазопролиферативни фактори, които блокират факторите, произвеждащи патологични кръвоносни съдове в макулата. И по този начин тези мембрани склерозират, зрението се подобрява, но за съжаление невинаги на 100%. Стопирането на развитие на тези мембрани за нас все пак е подобрение.

От 1-ви април тази година иновативните терапии за влажна макулна дегенерация и диабетен макулен едем са безплатни за пациентите в България.